NYSE: FCX 18.73 +0.30 +1.63% Volume: 16,481,498 February 21, 2018

Presentations